skip to Main Content

Projekter kan anvendes til at oprette og administrere mange ens tilmeldinger på samme tid. Kun følgende sagstyper er mulige at oprette under et projekt

 • Erhverv
 • Rækkehuse
 • Lejlighed
 • Ung, ældre eller pleje

Sager oprettet under projekter er mulige at massehåndtere (udvalgte funktioner) og masseredigere. Dette kan derved spare tid for både netselskab og installatører.

Projekter oprettes og ejes af installatørerne. Netselskaber har adgang til projekter placeret i deres område og har ligeledes mulighed for at massehåndtere og masseredigere sager under projekter.

Projektoprettelse og administration

Det er installatøren som opretter og ejer et projekt. DSO har adgang til projekter indenfor deres område.

Installatøren kan:

 • Opret nye projekter
 • Navngive projekter
 • Slette tomme projekter
Gruppeoprettelse og administration

I et projekt er det muligt at oprette grupper:

 • Installatør kan oprette og navngive gruppe
 • Grupper kan kun indeholde én sagstype
 • Der er ingen begrænsninger for, hvor mange grupper der kan oprettes
 • Sager skal oprettes under en gruppe
 • Grupper uden sager kan slettes af installatøren
Tilføjelse af sager

Under en gruppe er det muligt at tilføje sager:

 • Sager tilføjet til en gruppe får samme sagstype som gruppen er oprette med
 • Det er muligt at indtaste adresser manuelt
 • Det er muligt at importere adresser via Excel-skabelon
  • Skabelon er tilgængelig under ”Tilføj adresse”-knappen
 • Sagsfelter skal udfyldes hver gang en adresse tilføjes individuelt
 • Sagsfelter skal udfyldes hver gang adresser tilføjes som masseoprettelse
Gruppeoprettelse og administration

Det er muligt for brugeren at massehåndtere sager på udvalgt funktionalitet fra projektsiden (skifte sagstilstand, ændre sagsansvarligt).

For installatør:

 • Melde klar til måler
 • Annullere sager
 • Ændre installatør

For DSO:

 • Annullere sager
 • Afvise sager
 • Arkiverer sager
 • Ændre sagsbehandler

Hvordan fungere det?

 1. Vælg sagerne der ønskes massehåndteret (det er muligt at vælge sager på tværs af grupper)
  Hint: hold CTRL nede for at vælge for at vælge/fravælge  flere sager 
 2. Vælg handlingen der ønskes fortaget
  Du kan kun vælge de muligheder, der er fælles for de valgte sager.
Back To Top

Skal din Installatør virksomhed have adgang til eltilmelding.dk?

X