skip to Main Content
Om funktionaliteten

Mobil offline er en funktionalitet der tillader installatører at arbejde i Eltilmelding i områder med ingen eller kun begrænset netværksdækning (eks. kældre).

I offline tilstand gemmes data lokalt på den enhed installatøren anvender og sendes til serveren, når installatøren vælger at gå online igen. Systemet vil ikke forsøge at sende eller hente data, uanset om der er netværksforbindelse eller ej.

Udvalgte funktioner understøttes i offline tilstand – se tabellen til højre.

Det kræver en aktiv handling fra installatøren at skifte mellem offline og online tilstand.

Mobil offline er kun tilgængelig for installatører.

Sådan skiftes mellem Online/Offline-tilstand

Fra menuen er det muligt for installatører at skifte mellem online og offline tilstand.

Når der skiftes tilstand skal systemet synkronisere data – dette kan tage nogle minutter. Det er vigtigt at blive indenfor netværksrækkevidde imens systemet synkroniserer data.

Fejler synkroniseringen skyldes det at netværksforbindelsen har været tabt (helt eller midlertidigt) eller serveren ikke svarer. Installatøren returneres til den oprindelige tilstand og kan prøve at skifte tilstand igen. Vare problemerne ved, så tjek Eltilmelding driftstatus: https://eltilmelding.dk/driftsstatus/.

Andre parter kan lave ændringer på en sag imens installatøren er offline, der medføre at ændringer foretaget offline ikke kan synkroniseres – installatøren får en rapport når der skiftes fra offline til online.

Det er installatørens ansvar at huske at gå online igen.

Skift fra Online til Offline-tilstand

Når en installatør vælger at gå offline, skal systemet hente relevant data. Det vil tage nogle minutter.

 • Bliv indenfor netværksrækkevidde imens data hentes til offline brug
 • Alle installatørbrugerens egne aktive sager downloades til offline brug (Ikke alle aktive sager på virksomheden)
 • Ændr evt. ansvarlig installatørbruger på relevante sager inden du går offline
 • Aktive sager inkludere ikke lukkede eller arkiverede sager
 • HUSK at gå online igen når du er indenfor netværksrækkevidde
Skift fra Offline til Online-tilstand

Når en installatør vælger at gå online efter at have været offline, skal systemet sende/synkroniserer relevant data (ændringer) til serveren. Det vil tage nogle minutter.

 • Bliv indenfor netværksrækkevidde imens data sendes/synkroniseres til serveren
 • Hvis forbindelsen til serveren mistes, stopper synkronisingen og installatøren vil forblive offline.
 • Håndter dette ved at prøve igen når du er indenfor netværksrækkevidde
 • Allerede synkroniseret data vil ikke forsøges synkroniseret igen
 • Brugeren præsenteres for en resultatlog når synkroniseringen er stoppet
 • Knappen til at skifte mellem offline og online, viser i hvilken tilstand systemet er
Skift fra Offline til Online-tilstand - Resultatlog

Når synkroniseringen fra offline til online stopper, præsenteres installatøren med en resultatlog.

 • Hvis der har været en fejl under synkroniseringen vil det fremgå i kolonne ”Besked”

 

 • Sagsnummer/adresse (sagsidentifikation)
  • Sager med status kladde eller som tilmeldes ifm. synkroniseringen vil vises med adresse, da sagsnummer ikke er tilgængelig endnu.
  • Aktive sager vises med sagsnummer

 

 • Upload status (synkroniseringslog)
  • Loggen er kun tilgængelig i browseren hvorfra der synkroniseres
  • ”Ryd og luk status log” lukker og sletter loggen
  • ”X” lukker loggen, uden at slette indholdet i loggen
Mobil offline OBS
 • Slettes historik/cache i browseren, vil
  • ikke synkroniseret offline data gå tabt
  • synkroniseringsloggen slettes
 • Flere brugere af samme enhed/browser
  • Når en enhed/browser deles mellem flere brugere, er det afgørende at sikre, at offline data er synkroniseret, før enheden overgår til en anden bruger.
  • Det anbefales ikke, at flere brugere logger ind på enheden/browseren, hvis andre brugere har forladt enheden/browseren uden at skifte til online-tilstand igen.
Back To Top

Skal din Installatør virksomhed have adgang til eltilmelding.dk?

X