Skip to content
Opsætning af netselskabskonfiguration - Sagsprocesser

Konfiguration af sagsprocesser gør det muligt for netselskabet at tilpasse løsningen til deres arbejdsprocesser.

Konfigurationen slår kun igennem på sagerne der oprettes til det enkelte netselskab og brugere føres automatisk igennem den konfigurerede flow-opsætning.

 • Kun netselskabsadministrator har adgang til denne menu
 • Ændringer til konfiguration slår IKKE igennem på eksisterende sager, men anvendes på sager der oprettes efterfølgende
Opsætning af netselskabskonfiguration - Sagsblanketter

Konfiguration af sagsblanket gør det muligt for netselskabet at tilpasse indholdet på sagstyperne.

Konfigurationen slår kun igennem på sagerne, der oprettes til det enkelte netselskab og brugere præsenteres automatisk kun for de konfigurerede muligheder.

Konfiguration af Stikledning

 • Muligheder for valg af kabeldimension
 • Kan der anvendes forsikring på stikledningen?
Opsætning af netselskabskonfiguration - Sagsblanketter

Konfiguration af sagsblanket gør det muligt for netselskabet at tilpasse indholdet på sagstyperne.

Konfigurationen slår kun igennem på sagerne, der oprettes til det enkelte netselskab og brugere præsenteres automatisk kun for de konfigurerede muligheder.

Konfiguration af Måler (1/2)

 • Mulighed for at angive valgmuligheder for målerplacering per sagstype
Opsætning af netselskabskonfiguration - Sagsblanketter

Konfiguration af sagsblanket gør det muligt for netselskabet at tilpasse indholdet på sagstyperne. Konfigurationen slår kun igennem på sagerne, der oprettes til det enkelte netselskab og brugere præsenteres automatisk kun for de konfigurerede muligheder.

Konfiguration af Måler (2/2)

 • ”Starter som byggestrømsmåler”
 • ”Anvend DIN skinnemåler”
 • Forskyde tidligste mulige dato for ønsket målertilslutning (dd + det angivne antal dage)
 • Forskyde tidligste mulige dato for udvidelse af leveringsomfang (dd + det angivne antal dage)
 • Sætte behandlingstid for målertilslutning. Systemet skifter automatisk status fra ”Anvist” til ”Klar til måler”/”Klar til opsætning” efter det angivne antal dage. Kræver alle kriterier er opfyldt og sagen er anvist
 • Mulige indleveringsadresser for målere
 • Valg af muligheder der er tilgængelig for udlevering af måler
Opsætning af netselskabskonfiguration - Sagsblanketter

Konfiguration af sagsblanket gør det muligt for netselskabet at tilpasse indholdet på sagstyperne.

Konfigurationen slår kun igennem på sagerne, der oprettes til det enkelte netselskab og brugere præsenteres automatisk kun for de konfigurerede muligheder.

Andre sagsspecifikke indstillinger

 • Mulighed for at vælge genplombering på sagstypen ”Plombebrud”
 • Mulighed for at installatør kan vælge ”Netselskab afhenter måler” på sagstypen ”Afmelding”
 • Skal installatør angive
  • ”tilslutningstype” (sagsspecifik indstilling)
  • ”betaler af tilslutningsbidrag/gebyr” (sagsspecifik indstilling)
  • ”Installationens kontaktperson” (sagsspecifik indstilling)
Opsætning af netselskabskonfiguration - Sagsblanketter

Konfiguration af sagsblanket gør det muligt for netselskabet at tilpasse indholdet på sagstyperne.

Konfigurationen slår kun igennem på sagerne, der oprettes til det enkelte netselskab og brugere præsenteres automatisk kun for de konfigurerede muligheder.

Andre sagsspecifikke indstillinger

 • Skal installatør afkræves billeddokumentation
  • Sagsspecifik indstilling
Back To Top

Skal din Installatør virksomhed have adgang til eltilmelding.dk?

X