skip to Main Content

Release 7.0

Følgende features er en del af release 7.0, som udgives i uge 38

Ny funktionalitet

Både netselskaber og installatører:

  • Ændret navnene på kabeltyperne under kabeldimensioner (“x” erstattes med “G” for alle 5-leder kabler)
  • Muligt at ændre læste beskeder til ulæste
  • Tilmeldingsdato tilføjet til sagsdetaljerne i højre side af skærmbilledet (se billede illustration til venstre)
  • Mulighed for opsætning af notifikation for statustrin “Måler klar til udlevering”

Forbeholdt netselskaberne:

  • Ny pop-up-dialog til at håndtere “Enter anviser sag”
    • ENTER kan ikke utilsigtet anvise en sag uden at brugeren bliver mødt af dialog boks hvor brugeren informeres om at sagen er ved at blive anvist og om det er det brugeren vil.
  • Tilføjet konfiguration til sagstypen “Udvidelse af leveringsomfang” til at tillade konfiguration af obligatoriske felter: “installations nr.” “aftage nr.” eller “måler nr.”
  • Fejlrettelse – Under anvisning af sag fjernes indhold i felter ved tryk på “el-leverandør valgt”
Back To Top

Skal din Installatør virksomhed have adgang til eltilmelding.dk?

X