skip to Main Content

1. Netselskabet har på hver enkelt sagstype defineret hvilke data, der er obligatoriske for tilmelding i deres netområde.

  • Du får meget lettere ved at udfylde tilmeldingen korrekt, og du får langt færre telefonopkald fra og til netselskabet om manglende oplysninger, status og datakvalitet.

2. Du har altid klarhed over, hvor langt en sag er, og hvem der har bolden.

  • Du har mulighed for at forkorte ventetiden, fordi du eksempelvis kan se, om kunden har betalt tilslutningsbidrag eller valgt elleverandør.

3. Du kan se status på sager via track n’ trace.

  • Du får en større klarhed og fleksibilitet, fordi du selv kan fremsøge oplysninger, når det passer ind i din hverdag.

4. Du har mulighed for at rapportere ind fra marken, eksempelvis ved afmelding og plombebrud.

  • Du kan sende billeddokumentation i forbindelse med opsætning af måler.

5. Du får et samlet overblik over dokumentation og kommunikation på hele din tilmelding.

  • Tilføjet information eller nye handlinger bliver synliggjort for dig, så du sparer tid og minimerer fejl.

6. Du kan masseoprette.

  • Du kan masseoprette flere blanketter af samme sagstype.

7. Du har mulighed for at bruge en beskedfunktion til netselskabet på hver enkelt sag.

  • Det reducerer den tid, du skal bruge i telefonen, og information bliver taget med i det samlede overblik og dokumentation på sagen.

8. Du kan tilpasse din egen brugerflade, så det passer med de informationer, der er mest nødvendige for dig.

  • Du får et hurtigere overblik.
NB! Blot et udsnit af de obligatoriske stamdata på elproducerende anlæg

9. Hvis du tilmelder et solcelleanlæg, skal stamdatabladet udfyldes digitalt.

  • Du sparer en masse tilbageløb og slipper for at huske på hvilke bilag, der er relevante.

Udviklet i samarbejde med installatører

VISUE og ejerselskaberne bag har stået sammen om initiativet til og udviklingen af Eltilmelding.dk

Dygtige installatører har bidraget med input til, hvordan vi kunne skabe brugervenlige rammer, som gør opgaverne lettere og reducerer arbejdstiden med tilmeldinger.

Back To Top

Skal din Installatør virksomhed have adgang til eltilmelding.dk?

X